La nostra experiència com a docents ens ha ensenyat que la base de tota educació és el
afecte, la confiança i la felicitat

Educació 360

Els alumnes de l’Escoleta aconsegueixen un desenvolupament integral.

La infància és una etapa de vital importància per al futur desenvolupament intel·lectual i físic del teu fill/a. A La Escoleta treballem amb un projecte educatiu 360º que ens permet ensenyar i estimular els petits a totes les àrees.

Ens centrem en allò important

1

Psicomotor

Promovem el desenvolupament neuromotor mitjançant tècniques i exercicis de psicomotricitat, ajudant el sistema nerviós a madurar al temps correcte i facilitant un desenvolupament motor, cognitiu i socioafectiu harmònic.
2

Emocional

Afavorim el desenvolupament de la intel·ligència emocional, motivant-los per explorar i afrontar desafiaments. Us ajudem a expressar les vostres pròpies emocions i també a entendre les dels altres mitjançant l'activació de neurones mirall.
3

Social

Propiciem un ambient d'ajuda i col·laboració amb els altres, on es construeix el sentiment de pertinença al grup i es creen relacions interpersonals positives, sanes, lliures i de respecte.
4

Intel·lectual

Desenvolupem el raonament, la percepció i la capacitat lògica mitjançant jocs i experimentació. Us ajudem a dominar el llenguatge amb un ensenyament plurilingüe i també a augmentar les seves habilitats artístiques.