Accés controlat a les noves tecnologies mitjançant iPads, ordinadors i pissarres digitals interactives

Tic a l'aula

Compromesos amb la innovació educativa a l’aula.

Emprem diferents metodologies que ajuden al desenvolupament de capacitats cognitives i estimulem el desenvolupament d’habilitats constructives amb tallers de Robòtica per als nens i nenes de l’Escoleta.

Apostem pel bon ús de la tecnologia traient el màxim profit del seu valor didàctic i aconseguint grans beneficis educatius.

1

Permet que el teu fill pugui portar el seu propi ritme d'aprenentatge.
2

Desenvolupament d'autonomia dels alumnes, millorant així la seva autoestima.
3

Desperta una gran motivació i fomenta l'aprenentatge cooperatiu.
4

Afavoreix latenció amb les nostres tècniques didàctiques.
5

Es produeix un increment de les intel·ligències múltiples i noves capacitats.
6

Es produeix un increment de les intel·ligències múltiples i noves capacitats.